Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Έναρξης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS: HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης 11/09/2018 - 18:28
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00
17th International HL7 Interoperability Conference 2017 22/10/2017 - 09:00
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS:Clinical Document Architecture (CDA) and Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), introduction, comparison and best practices 26/10/2016 - 09:30
eHealth Forum 2016 - Το HL7 Hellas κύριος φορέας της διοργάνωσης 25/10/2016 - 12:45
eHealth Forum 2015 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS: «ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ISO/HL7 27932:2009 CLINICAL DOCUMENT ARCHITECTURE (CDA)» 03/12/2015 (All day)
Πρόσκληση για συμμετοχή σε περίπτερο του HL7 Hellas - eHealth Forum 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, 14:00
Μετάθεση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το μήνα Οκτώβριο 2015.
Συμμετοχή του HL7 Hellas στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) στο 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Σελίδες