ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 10:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα; Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα)

17th International HL7 Interoperability Conference 2017

The 17th International HL7 Interoperability Conference (IHIC 2017) will be held from 22-24 October 2017 in Athens, Greece.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS:Clinical Document Architecture (CDA) and Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), introduction, comparison and best practices

Το HL7 Hellas, (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού HL7) οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τα διεθνή πρότυπα HL7 CDA R2 (Clinical Document Architecture) και HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), στο πλαίσιο του συνεδρίου ehealth forum 2016. Το σεμινάριο διάρκειας 120΄ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στις 9:30–11:30, στο Μέγαρο Μουσικής με εκπαιδευτή τον υπεύθυνο προτύπων του HL7 Hellas κ. Νίκο Κυριακουλάκο.

Το HL7 Hellas συμμετέχει στο eHealth Forum 2016

Ο χώρος της ηλεκτρονικής υγείας είναι ένα πεδίο που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε όλο το δυτικό κόσμο και θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Παρουσιάζει, λοιπόν, εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς αποτελεί ευκαιρία οικονομικής και επιστημονικής ανάπτυξης. Εξάλλου, η χώρα μας –παρά την οικονομική κρίση- έχει να παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας.

Ελληνικά

Σελίδες

Εγγραφή στο www.hl7.org.gr RSS