Πρόσκληση εταιρειών στις τεχνικές ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του έργου SRSS/SC2019/164 “Design and Implementation of National eHealth Interoperability Framework”

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

 Σε συνέχεια της ενημερωτικής μας συνάντησης στις 23 Σεπτεμβρίου2020 στα πλαίσια του έργου SRSS/SC2019/164 “Design and Implementation of National eHealth Interoperability Framework” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου της DG Reform και υλοποιείται στο υπουργείο υγείας υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στις τέσσερις ομάδες εργασίας που θα συγκροτηθούν για τους σκοπούς του έργου καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάθε εταιρεία θα μετέχει με μέχρι 4 άτομα. Στόχος είναι η συμμετοχή έμπειρων στελεχών της αγοράς με την αναγκαία τεχνική κατάρτιση για τη σύνταξη προδιαγραφών διαλειτουργικότητας με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η συγγραφή των προδιαγραφών θα γίνει στα αγγλικά (τεχνική τεκμηρίωση).

Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

Σε συνέχεια της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής του HL7 Hellas στις 24.09.2020 σας ενημερώνουμε ότι λόγω των υγειονομικών διατάξεων που είναι σε ισχύ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 - ΦΕΚ 4019/Β/20-9-2020) αναβάλλεται η διενέργεια της Γενικής συνέλευσης στις 28 Σεπτεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται εκ νέου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 14 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και Ώρα 14:00. Λόγω των υγειονομικών διατάξεων η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. 

Περισσότερα στο Συνημμένο Πληροφοριακό Υλικό

Πρόσκληση για μέντορες στο εικονικό hackathon# 10-12 Απριλίου #HackCoronaGreece

Από τις 10 έως τις 12 Απριλίου, διεξάγεται το εικονικό hackathon #HackCoronaGreece (δεύτερη έκδοση του παγκόσμιου έργου #HackCorona) υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υποστήριξη των Υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και την συνεργασία του Οργανισμού Ανοιχτων Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, του EHealth Forum και του HL7 hellas.

Ελληνικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ HL7 HELLAS 2019

Το HL7 Hellas, (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού HL7) οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο και ανοικτή συζήτηση με θέμα Αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και Διαλειτουργικότητα – ανοιχτά ζητήματα και προοπτικές, στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και Ώρα 10:00-13:00 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Workshop) - Ώρα 16:00-18:00 Ανοικτή συζήτηση : στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα. 

Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και Ώρα 14:00

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 10:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα; Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και Ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα)

Σελίδες

Εγγραφή στο www.hl7.org.gr RSS