ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε

Υπεύθυνος: 
Παπανικολάου Νίκος
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού 13677, Αχαρναι Τηλ. +30-210-2420201 Fax: +30-210-2420215
Τύπος Μέλους: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
email: 
npapanikolaou@aemy.gr