Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής

Υπεύθυνος: 
Καθ. Νικόλαος Μαγκλαβέρας
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ Τ.Θ. 323, 54124 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30-2310-999281 και 999272 Fax: +30-2310-999263
Τύπος Μέλους: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
email: 
nicmag@med.auth.gr