Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ

Υπεύθυνος: 
Δημήτρης Κατεχάκης
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Βασιλικά Βουτών 71110 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1527 Τηλ. +30-2810-391691 Fax: +30-2810-391601
Τύπος Μέλους: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
email: 
katehaki@ics.forth.gr