Κ.τ.Π Α.Ε. (Κοινωνία της Πληροφορίας)

Υπεύθυνος: 
Σταμάτης Μποβιάτσης
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Ηλιουπόλεως 2-4 17237, Υμηττός Τηλ. +30-213-1300746 Fax: +30-210-9213200
Τύπος Μέλους: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ