ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

Υπεύθυνος: 
Γκίκας Νικόλαος
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Πληροφορική Ελλάδος, Μελίτωνα 5, Γέρακας 15344, Αθήνα τηλ: 210 6606015 fax: 210 6615167
Τύπος Μέλους: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
email: 
nikos@gi-net.gr