Μετάθεση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το μήνα Οκτώβριο 2015.

Δεδομένης της ρευστότητας των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σδτην χώρα, η Διοικούσα Επιτροπή, κατά την συνεδρίαση της στις 17 Ιουνίου 2015, αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει όπως ειδικά για το έτος 2015, η Τακτική Συνέλευση να συγκλιθεί το μήνα Οκτώβριο 2015, στις 7 Οκτωβρίου 2015.
Η ημερήσια διάταξη όπως και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα στα μέλη με νέα ανακοίνωση-πρόκληση.