ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, 14:00

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 5 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 14:00 στα γραφεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων/Εκπαίδευσης του 4ου ορόφου, Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ.: 11745 - Νέος Κόσμος – Αθήνα, είσοδος από Λαγουμιτζή 40. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ και Ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ.: 11745 - Νέος Κόσμος - Αθήνα).
Παρακαλούνται οι εταίροι να αποστείλουν με email (info@hl7.org.gr) το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή την εξουσιοδότηση, στα οποία θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εκπροσώπου τους (προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και τον οποίο πέραν της εξουσιοδότησης να τους εκπροσωπήσει θα τον εξουσιοδοτούν να υπογράψει τα πρακτικά.
Σας επισυνάπτουμε επιπροσθέτως και ένα πρότυπο εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση σας στην ΓΣ του HL7 Hellas στην περίπτωση που δεν παραστεί ο νόμιμος εκπρόσωπος.
Εάν δεν μπορεί κάποιος να παρευρεθεί από την εταιρία/οργανισμό σας μπορείτε πάντα να εξουσιοδοτήσετε κάποιον άλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο της συνέλευσης μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, στο φαξ: 210-7215082, email info@hl7.org.gr