Συμμετοχή του HL7 Hellas στην 3η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

Το HL7 Hellas θα συμμετάσχει στην 3η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 30-09-2014 και 01-10-2014, στην αίθουσα «Απόλλων» του Ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ”, Πανεπιστημίου 52, από τις 9:30πμ έως 5:00μμ.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης θα παρουσίασει το ευρωπαικό πρόγραμμα Antilope στην ομιλία του με τίτλο: "Antilope: Το ευρωπαϊκό προτεινόμενο πλαίσιο για την πιστοποίηση πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία"

Η θεματολογία της πρώτης ημέρας είναι αφιερωμένη στη παρουσίαση της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα στη συγκρότηση των δύο οργάνων διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (Εθνικό Συμβούλιο και Εθνικό Δίκτυο), όπως αυτά προβλέπονται από την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Ασθενών στη Διασυνοριακή Περίθαλψη, με το Νόμο 4213/2013.

Μετά την μεγάλη επιτυχία του eHealth Forum 2014 στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας τον περασμένο Μάϊο, στόχο μας αποτελεί η παράλληλη ενδυνάμωση και επέκταση της χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής Υγείας, αλλά και η διαρκής ανάδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει στη μεταρρύθμιση του Υγειονομικού μας Συστήματος.
Η ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκομένων σ’ αυτό το εγχείρημα φορέων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Οικοσυστημάτων αποτελεί, επομένως, μια διαρκή πρόκληση για την ανταλλαγή αμοιβαία χρήσιμων εμπειριών, υποδειγμάτων “καλών πρακτικών” και κυρίως για τη δημιουργία μιας προωθημένης αντίληψης “ψηφιακής κουλτούρας” και συμφιλίωσης με την καινοτομία.
Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας, η διασφάλιση ισοτιμίας στην πρόσβαση και στη συνέχεια της φροντίδας, όπως και η ανθρωποκεντρική μεταρρύθμιση των Συστημάτων Υγείας με ενδυνάμωση του ρόλου των χρηστών-ασθενών και με ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικιωμένους και χρόνιους πάσχοντες, αποτελούν θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής Υγείας.
Αυτοί οι στόχοι συγκλίνουν με τις πολλαπλές αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές στην Υγεία και βασίζονται στις δυναμικές συνέργειες Δημοσίων φορέων, Αγοράς, Βιομηχανίας, ασθενών και Ακαδημαϊκού τομέα.

Η διημερίδα αφορά ολόκληρο το φάσμα ψηφιακών εργαλείων, που ενδιαφέρουν σήμερα το σύνολο των Επαγγελμάτων Υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, διοικητικούς πληροφορικής κ.ά.), ενώσεις ασθενών, Ερευνητικές ομάδες και Επιχειρηματικούς φορείς, εφ΄ όσον στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων αιχμής για την ελληνική πραγματικότητα, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, η ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς.
Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει την παρουσίαση του σχεδιασμού των Δράσεων του νεοσύστατου Ελληνικού Θεματικού Δικτύου για την Ενεργή Υγιή Γήρανση και τα Χρόνια Νοσήματα, που συγκροτήθηκε κατά τα πρότυπα του EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) και των αντίστοιχων “Ομάδων Θεματικών Δράσεων” (Action Groups).
Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα παρουσιαστούν επιλεγμένες, ενδεικτικές δραστηριότητες παροχής Καινοτόμων Υπηρεσιών και εφαρμογών κλινικής διακυβέρνησης από Ιατρικές ομάδες και συμπράξεις πρωτοβουλίας προερχόμενες από φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης, από Ερευνητικά Ιδρύματα, από Ενώσεις Ασθενών, Δημόσια Νοσοκομεία και από την αγορά ψηφιακών εφαρμογών.

Η συμμετοχή στη Διημερίδα είναι ελεύθερη και η πρόσκληση απευθύνεται στο σύνολο των Διοικήσεων και του προσωπικού που προαναφέραμε. Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο δικτυακό τόπο: https://third-ecosystem-meeting.eventbrite.co.uk

Ημερομηνία Έναρξης: 
Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος, 2014 (All day)
Ημερομηνία Λήξης: 
Τετάρτη, 1 Οκτώβριος, 2014 (All day)
Τόπος Διεξαγωγής: 
Hotel Titania Athens