Συμμετοχή του HL7 Hellas στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) στο 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) θα πραγματοποιήσει, στο πλαίσιο του 41ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, τις ακόλουθες Επιστημονικές Εκδηλώσεις με την συμμετοχή του HL7 Hellas. 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) θα πραγματοποιήσει, στο πλαίσιο του 41ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, τις ακόλουθες Επιστημονικές Εκδηλώσεις με την συμμετοχή του HL7 Hellas.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας.

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.

 

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, Ώρα: 10.30 - 12.00

Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α, ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

 

Διεταιρική Συζήτηση με τη συμμετοχή των ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΜΕΠΥ), HL7 HELLAS

 

Συντονιστές: Α. Μπέρλερ, Χ. Καρανίκας

Σχολιαστής: Νικόλαος Π. Τσώλης, (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείου Υγείας)

 

Εισηγητές:

- Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Ελλάδα, A. Τριανταφυλλίδου (ΗΔΙΚΑ)

- Σύστημα αποζημιώσεων και μηχανισμός ελέγχου, Γ.Αγγούρης (ΕΟΠΥΥ)
- Ελληνικές Εφαρμογές Μητρώων Ασθενών, Β. Ματζάνα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  - Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, Γ. Παππούς (ΕΚΑΠΤΥ)
- Συστήμα επιχειρηματικής ευφυΐας Υπουργείου Υγείας, 
Νικόλαος Π. Τσώλης (Υπουργείου Υγείας)

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ

 

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, Ώρα: 14.00 - 15.30

Αίθουσα ΕΡΑΤΩ, ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα

 

Διεταιρική Συζήτηση με τη συμμετοχή των ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΕΜΕΠΥ), HL7 HELLAS

 

Συντονιστές: Χ. Καρανίκας, Θ.Γ. Παπαϊωάννου

 

Εισηγητές:

- Σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές προσομοίωσης στην ιατρική εκπαίδευση, Κ.Λουκάς

- Συστήματα τηλεϊατρικής κατάλληλα για χρήση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Π.Γιόβας

- Σύγχρονες εξελίξεις στην απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων: Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της αθηρωμάτωσης, Κ.Τούτουζας

- Καινοτόμες εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, Θ.Γ.Παπαϊωάννου

- Εφαρμογές mHealth, Γ. Δαφούλας