Συμμετοχή του HL7 Hellas στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο,  με τίτλο  Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις,  που θα επιχειρήσει τη διατύπωση σκέψεων και ιδεών αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού τομέα –σε συνθήκες κρίσης με σκόπευση τη συγκρότηση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας.

Ο Πρόεδρος του HL7 Hellas Αλέξανδρος Μπέρλερ και ο Επισκέπτης Καθηγητής Πληροφορικής 
της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Γιάννης Αποστολάκης (Μέλος της ΔΕ HL7 Hellas) θα συμμετέχουν ως συντονιστές στη στρογγυλή τράπεζα με  τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ,  που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 στην Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β από τις 12:00 έως τις 14:00.
 

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο,  με τίτλο  Οικονομία και Υγεία σε κρίση: Αδιέξοδα και Υπερβάσεις,  που θα επιχειρήσει τη διατύπωση σκέψεων και ιδεών αλλά και τεκμηριωμένων πολιτικών για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού τομέα –σε συνθήκες κρίσης με σκόπευση τη συγκρότηση ενός σύγχρονου συστήματος υγείας.

Ο Πρόεδρος του HL7 Hellas Αλέξανδρος Μπέρλερ και ο Επισκέπτης Καθηγητής Πληροφορικής 
της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Γιάννης Αποστολάκης (Μέλος της ΔΕ HL7 Hellas) θα συμμετέχουν ως συντονιστές στη στρογγυλή τράπεζα με  τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ,  που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 στην Αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Β από τις 12:00 έως τις 14:00.
 
Ημερομηνία Έναρξης: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος, 2012 - 00:00
Ημερομηνία Λήξης: 
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος, 2012 - 00
Τόπος Διεξαγωγής: 
<p>ATHENS HILTON, 13-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012</p>