Διοικούσα Επιτροπή

2020-2023

Μπαμίδης Παναγιώτης Computer Solutions ΑΒΕΕ Πρόεδρος
Μπέρλερ Αλέξανδρος Γνώμων ΑΕ Αντιπρόεδρος
Κατεχάκης Δημήτριος Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Γενικός γραμματέας
Σπύρου Κωνσταντίνος Intrasoft International SA Ταμίας
Ροβόλας-Ξουράφας Παναγιώτης Computer Team ΑΕΒΕ Μέλος
Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος CCS ΑΕ Μέλος
Αγγελίδης Παντελής Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Μέλος
Θηραίος Ελευθέριος Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Μέλος
Φωτιάδου Ελπίδα ΗΔΙΚΑ ΑΕ Μέλος

 

2014-2015

Μπέρλερ Α. Γνώμων Πληροφορική ΑΕ Πρόεδρος
Τάγαρης Α. ΗΔΙΚΑ Αντιπρόεδρος – Executive Director
Κατεχάκης Δ. Forth-ICS Γενικός γραμματέας
Κέκελης Α. SigmaSoft AE Ταμίας
Καρανίκας Χ. ΕΕΜΕΠΥ Μέλος – Technical Steering Committee Chair
Θηραίος Λ. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Educational activities
Κακουλίδης Γ. Apollo AE Μέλος – Stakeholders Liaison
Ηλιόπουλος Κ. CCS AE. Μέλος
Μπαλιάν Α. Intracom A.E. Μέλος

 

Κυριακουλάκος Ν. Apollo AE Υπεύθυνος Προτύπων