Διοικούσα Επιτροπή

2014-2015

Μπέρλερ Α. Γνώμων Πληροφορική ΑΕ Πρόεδρος
Τάγαρης Α. ΗΔΙΚΑ Αντιπρόεδρος – Executive Director
Κατεχάκης Δ. Forth-ICS Γενικός γραμματέας
Κέκελης Α. SigmaSoft AE Ταμίας
Καρανίκας Χ. ΕΕΜΕΠΥ Μέλος – Technical Steering Committee Chair
Θηραίος Λ. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών Educational activities
Κακουλίδης Γ. Apollo AE Μέλος – Stakeholders Liaison
Ηλιόπουλος Κ. CCS AE. Μέλος
Μπαλιάν Α. Intracom A.E. Μέλος

 

Κυριακουλάκος Ν. Apollo AE Υπεύθυνος Προτύπων