ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS:Clinical Document Architecture (CDA) and Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), introduction, comparison and best practices

Το HL7 Hellas, (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού HL7) οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τα διεθνή πρότυπα HL7 CDA R2 (Clinical Document Architecture) και HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), στο πλαίσιο του συνεδρίου ehealth forum 2016. Το σεμινάριο διάρκειας 120΄ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στις 9:30–11:30, στο Μέγαρο Μουσικής με εκπαιδευτή τον υπεύθυνο προτύπων του HL7 Hellas κ. Νίκο Κυριακουλάκο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.hl7.org.gr. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε επικοινωνήστε με στο info@hl7.org.gr ή με τον κ. Νίκο Κυριακουλάκο (kyriakoy@apollo.gr)
Τα πρότυπα HL7 CDA και HL7 FHIR αποτελούν σήμερα δύο από τα σημαντικότερα πρότυπα του διεθνή οργανισμού για την ηλεκτρονική αναπαράσταση και κλινικών εγγράφων και την διαλειτουργικότητα. Το σεμινάριο «Clinical Document Architecture (CDA) and Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), introduction, comparison and best practices» θα παρέχει στους συμμετέχοντες θεμελιώδεις δεξιότητες σχετικά με το HL7 CDA και το HL7 FHIR, απαραίτητες για την ανάλυση, την ανάπτυξη και τον έλεγχο σε εφαρμογές ανταλλαγής κλινικών εγγράφων και υλοποίησης σύγχρονων εφαρμογών διαλειτουργικότητας.
Γνωρίστε τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της υγείας σε ότι αφορά υλοποιήσεις διαλειτουργικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε σημαντικές υλοποιήσεις στην χώρα μας. Ανακαλύψτε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο πρότυπα, τις δυνατότητες τους αλλά και τους καλύτερους συνδυασμούς στην υλοποίηση τους
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το βασικό σχεδιασμό ενός έγγραφου HL7 CDA, τα επίπεδά του (CDA Levels), τους κανόνες μορφοποίησης και ελέγχου καθώς και τεχνικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης, βασισμένες σε πραγματικές υλοποιήσεις. Ακόμη θα γνωρίσουν το νέο πρότυπο HL7 FHIR με την μεγαλύτερη δυναμική αυτή την στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, την δομή του, τους (πόρους) που ορίζονται και τις καλύτερες τεχνικές στην εφαρμογή του.
Το σεμινάριο αυτό σας ενδιαφέρει, εάν είστε αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές, κλινικοί Ιατροί, υπεύθυνοι και μέλη τμημάτων πληροφορικής, καθώς και μέλη διοίκησης υγειονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Περιεχόμενο σεμιναρίου και δραστηριότητες

  • Επισκόπηση των προτύπων V2.x, V3, CDA and FHIR HL7 standards
  • Δομή και περιεχόμενα ενός κλινικού εγγράφου HL7 CDA Standard και τα επίπεδα (Levels) 1/2/3
  • Επισκόπηση μεθόδων ανάπτυξης και ελέγχου HL7 CDA – Το σύστημα Art-Decor ως μεθοδολογία ανάπτυξης
  • Παραδείγματα οδηγών εφαρμογής – CDA Implementation Guides
  • Δημιουργία με απλό τρόπο ενός κλινικού εγγράφου με CDA Document
  • Ανάλυση των προδιαγραφών του προτύπου FHIR και πως οργανώνονται
  • Κατανόηση της έννοιας των πόρων (FHIR resources) και πως διαφοροποιούνται από την έκδοση v3
  • Ανάλυση των FHIR profiles και χρήση των extensions
  • Παραδείγματα χρήσης REST στο FHIR, transactions and messaging
  • Διαφορές και συνδυασμός των 2 προτύπων
Ημερομηνία Έναρξης: 
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος, 2016 - 09:30
Ημερομηνία Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος, 2016 - 12
Τόπος Διεξαγωγής: 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών