ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS: HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης

Το HL7 Hellas, (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού HL7) οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης», στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 10:00-13:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα, με εκπαιδευτές τον υπεύθυνο προτύπων του HL7 Hellas κ. Νίκο Κυριακουλάκο, τον μηχανικό λογισμικού του ΙΤΕ κ. Νίκο Τσελά και τον Αλέξανδρο Μπέρλερ, Πρόεδρο του HL7 Hellas

Το πρότυπο HL7 FHIR αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πρότυπο του διεθνή οργανισμού για την διαλειτουργικότητα. Το σεμινάριο «HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης» θα παρέχει στους συμμετέχοντες θεμελιώδεις δεξιότητες σχετικά το HL7 FHIR, απαραίτητες για την ανάλυση, την ανάπτυξη και τον έλεγχο σε εφαρμογές ανταλλαγής ιατρικής πληροφορίας και υλοποίησης σύγχρονων εφαρμογών διαλειτουργικότητας.

Γνωρίστε τις τεχνικές και τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στην ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων, καθώς και τις καλύτερες πρακτικές σε ότι αφορά υλοποιήσεις διαλειτουργικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε σημαντικές υλοποιήσεις στην χώρα μας. Το πρότυπο επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση λύσεων με τη χρήση mobile Apps

Το σεμινάριο αυτό σας ενδιαφέρει, εάν είστε αναλυτές συστημάτων, προγραμματιστές, υπεύθυνοι και μέλη τμημάτων πληροφορικής μονάδων υγείας

 Περιεχόμενο σεμιναρίου και δραστηριότητες:

  • Εισαγωγή στο HL7-FHIR, δυνατότητες νέων εκδόσεων
  • Σχεδιασμός συστημάτων HL7 FHIR, επιτυχημένες πρακτικές
  • Εργαλεία ανάπτυξης / προγραμματισμού (Βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα)
  • Εργαλεία Διασύνδεσης-Διαλειτουργικότητας (Συστήματα ανοικτού κώδικα)
  • Μέθοδοι δοκιμών και ελέγχου – Εργαλεία και servers με ελεύθερη πρόσβαση
  • Εργαλεία δημιουργίας δοκιμαστικών δεδομένων
  • HL7 FHIR και τα νέα προφίλ ολοκλήρωσης του ΙΗΕ
  • Χρόνος για ερωτήσεις

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι Εγγραφές Ολοκληρώθηκαν, σας ευχαριστούμε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.hl7.org.gr. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε επικοινωνήστε με στο info@hl7.org.gr ή με τον κ. Νίκο Κυριακουλάκο (kyriakoy@apollo.gr)

 

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνεται φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιοτύπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο συνέδριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.

 

Ημερομηνία Έναρξης: 
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος, 2018 - 18:28
Ημερομηνία Λήξης: 
Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος, 2018 - 18
Πληροφοριακό Υλικό: