Λίστα Μελών

PC SYSTEMS
SAP HELLAS Α.Ε. Στέφανος Σπυριούνης
SIGMASOFT A.E. Στεφανίδης Γεώργιος - Διευθύνων Σύμβουλος
SingularLogic A.E Γιάννης Τσόγκρης
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε Παπανικολάου Νίκος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής Καθ. Νικόλαος Μαγκλαβέρας
ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής Μπέρλερ Αλέξανδρος - Διευθυντής τμήματος Consulting
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Καλδούδη Ελένη
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριόπουλος Ιωάννης
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας Πατούλης Γιώργος & Παπασπυρόπουλος Σωτήρης

Σελίδες