ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS: HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης

Το HL7 Hellas, (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού HL7) οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) για developers και εργαλεία ανάπτυξης», στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 10:00-13:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα, με εκπαιδευτές τον υπεύθυνο προτύπων του HL7 Hellas κ. Νίκο Κυριακουλάκο, τον μηχανικό λογισμικού του ΙΤΕ κ. Νίκο Τσελά και τον Αλέξανδρο Μπέρλερ, Πρόεδρο του HL7 Hellas

Οι Εγγραφές Ολοκληρώθηκαν, σας ευχαριστούμε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 10:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα; Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα)

17th International HL7 Interoperability Conference 2017

The 17th International HL7 Interoperability Conference (IHIC 2017) will be held from 22-24 October 2017 in Athens, Greece.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ HL7 HELLAS:Clinical Document Architecture (CDA) and Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), introduction, comparison and best practices

Το HL7 Hellas, (Ελληνικό Παράρτημα του Διεθνούς Οργανισμού HL7) οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τα διεθνή πρότυπα HL7 CDA R2 (Clinical Document Architecture) και HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), στο πλαίσιο του συνεδρίου ehealth forum 2016. Το σεμινάριο διάρκειας 120΄ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 στις 9:30–11:30, στο Μέγαρο Μουσικής με εκπαιδευτή τον υπεύθυνο προτύπων του HL7 Hellas κ. Νίκο Κυριακουλάκο.

Σελίδες

Εγγραφή στο www.hl7.org.gr RSS