Πρόσκληση εταιρειών στις τεχνικές ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του έργου SRSS/SC2019/164 “Design and Implementation of National eHealth Interoperability Framework”

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες,

 Σε συνέχεια της ενημερωτικής μας συνάντησης στις 23 Σεπτεμβρίου2020 στα πλαίσια του έργου SRSS/SC2019/164 “Design and Implementation of National eHealth Interoperability Framework” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου της DG Reform και υλοποιείται στο υπουργείο υγείας υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στις τέσσερις ομάδες εργασίας που θα συγκροτηθούν για τους σκοπούς του έργου καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάθε εταιρεία θα μετέχει με μέχρι 4 άτομα. Στόχος είναι η συμμετοχή έμπειρων στελεχών της αγοράς με την αναγκαία τεχνική κατάρτιση για τη σύνταξη προδιαγραφών διαλειτουργικότητας με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η συγγραφή των προδιαγραφών θα γίνει στα αγγλικά (τεχνική τεκμηρίωση).

Τα σενάρια χρήσης με τα οποία θα ασχοληθούν οι τεχνικές ομάδες είναι τα ακόλουθα (βλέπε συνημμένο για λεπτομερή περιγραφή):

 • UC1a - Ordering & Exchange of laboratory results in primary care context
 • UC1b - Intra-Hospital ordering of lab tests from the hospital clinics (care units) to the hospital labs

Ως εκ τούτου κυρίως αφορά φορείς που έχουν εκτεταμένη εμπειρία στα ανωτέρω σενάρια χρήσης όπως κατασκευαστές λογισμικού νοσοκομείων (HIS), κατασκευαστές λογισμικών διαγνωστικών εργαστηρίων (LIS), κατασκευαστές λογισμικών ιατρείων πρωτοβάθμιας, λοιπές εφαρμογές που παράγουν εργαστηριακές εξετάσεις ή που συλλέγουν αποτελέσματα εργαστηριακών-διαγνωστικών εξετάσεων.

Σε κάθε ομάδα εργασίας μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 10 άτομα από το χώρο των κατασκευαστών. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές θα εκπροσωπηθούν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρίες με έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο.

 

Ομάδα εργασίας 1 (Ο.Ε.-1)

Technical SWG Hospital (HIS):

 • Annex 7 Intra Hospital Lab testing workflow
 • Annex 8 Intra Hospital Patient Identification Management
 • Annex 4b Security and privacy Interoperability Specifications (Intra-Hospital)

Ομάδα εργασίας 2 (Ο.Ε.-2)

Technical SWG Primary care Lab:

 • Annex 2 Lab Reports Content Interoperability Specification
 • Annex 6 Lab ordering via the ePrescription system

Ομάδα εργασίας 3 (Ο.Ε.-3)

Technical SWG Terminologies and Codes:

 • Annex 3 Lab reports Terminology Interoperability Specification
 • Annex 9 Sharing Lab test codes within hospital (optional)

Ομάδα εργασίας 4 (Ο.Ε.-4)

Technical SWG Base:

 • Annex 1 Core Interoperability Specification for Sharing Documents
 • Annex 5 Patient Identification Interoperability Specification
 • Annex 4a Security and privacy Interoperability Specifications (Primary Care)

 

Ακολουθεί ο πίνακας συμμετοχών που θα πρέπει να αποστείλει η κάθε εταιρία μέσω e-mail στο ckaratsiolis@kpmg.gr μέχρι και τη Τετάρτη 30/9 και ώρα 12 το μεσημέρι.:

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

Email

Τηλ

Φορέας

Ομάδα Εργασίας (Ο.E. 1-4)

Συμμετοχή στην εκπαίδευση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΠΧ.xxx

Xxx

Xxx

xx@xx

xxx

xxx

O.E.-1

NAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα υλοποίησης του έργου και η γενική γραμματεία υπηρεσιών υγείας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη 1η ενημερωτική τεχνική συνάντηση. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Ως ομάδα υλοποίησης του έργου παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση και θα χαρούμε ιδιαιτέρως να ενημερώσουμε και τα μέλη των φορέων σε εφόσον το κρίνετε σκόπιμο.

Η ενημερωτική συνάντηση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 1 Οκτωβρίου και ώρα 16:00, Στη λίστα αποδεκτών θα αποσταλούν οι κωδικοί σύνδεσης στη τηλεδιάσκεψη τη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 το απόγευμα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη και  συμμετοχή σας, προσβλέποντας σε μια διαρκή και ανοιχτή διαδικασία διαλόγου.

Εκ μέρους της ομάδας Υλοποίησης του έργου

Αλέξανδρος Μπέρλερ