ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 10:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα; Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και Ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι: Α. Πεπραγμένα 2017 Β. Οικονομικός Απολογισμός 2017 Γ. Προγραμματισμός 2018 Δ. Διάφορα θέματα – ανοιχτή συζήτηση GDPR Πλαίσιο διαλειτουργικότητας Περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο της συνέλευσης μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, στο φαξ: 210-7215082, email board@hl7.org.gr