ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS, ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και Ώρα 14:00

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 10:00 στην αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα; Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και Ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674, Καλλιθέα). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:
Α. Πεπραγμένα 2018
Β. Οικονομικός απολογισμός 2018
Γ. Προγραμματισμός 2019
Δ. Διάφορα θέματα – ανοιχτή συζήτηση (θα ακολουθήσει νέο αναλυτικό πρόγραμμα)
    Συνεργασίες με άλλους φορείς και συλλόγους
    Εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας 

Περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο της συνέλευσης μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, στο φαξ: 210-7215082, email info@hl7.org.gr

Ημερομηνία Έναρξης: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 14:00
Ημερομηνία Λήξης: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 18
Τόπος Διεξαγωγής: 
αίθουσα διαλέξεων «Στέλιος Παπαδημητρίου», στον 7ο όροφο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου