Λίστα Μελών

Apollo Α.Ε. Κακουλίδης Γιώργος - Διευθύνων Σύμβουλος
Computer Control Systems Α.Ε. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
COMPUTER SOLUTIONS Α.Ε. Παζιανάς Αναστάσιος
Computer Team Α.Ε.Β.Ε. Παναγιώτης Ροβόλας-Ξουραφάς
DATAMED Α.Ε. Μπιλλήρης Αντώνης
iKnowHow A.E. Γρηγόριος Κοτσικάρης
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. Αράμ Μπαλιάν
MEDITRON Ιατρικά Μηχανήματα A.Ε. Συράκης Κωνσταντίνος
OR-CO A.E. Τζεβελέκης Αθανάσιος
ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Διονυσόπουλος Στέφανος

Pages